Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram språkbedömningsstöd för verksamheter inom äldreomsorgen Diarienummer: S2022/02057

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att ta fram stöd som gör det lättare att bedöma vilka svenskkunskaper medarbetarna behöver i äldreomsorgen.

Ladda ner:

Stödet ska ge vägledning när verksamheterna bedömer om personalen har tillräckliga svenskkunskaper för arbetsuppgifterna. Stödet ska vara frivilligt.

Socialstyrelsen ska samtala med berörda myndigheter och andra relevanta aktörer.

Socialstyrelsen ska senast den 28 februari 2023 redovisa uppdraget till Regeringskansliet.