Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att tillhandahålla Läkemedelsboken Diarienummer: S2022/01059

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Läkemedelsverket att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Läkemedelsverket ska utgå från den förstudie som myndigheten redovisat om en förnyad modell för tillhandahållande av Läkemedelsboken.

Läkemedelsverket ska

  • ta fram lämplig organisation och styrning för ett långsiktigt arbete med Läkemedelsboken,
  • säkerställa att de texter som tas fram är producentobundna och av god kvalitet,
  • ta fram nödvändiga it-lösningar som behövs dels för det redaktionella arbetet, dels för publicering på ett sätt som innebär att Läkemedels-boken tillgängliggörs kostnadsfritt på lämpligt sätt till i första hand hälso- och sjukvårdspersonal men även andra intresserade och
  • hålla Läkemedelsboken uppdaterad med lämplig frekvens.

Läkemedelsverket slutredovisar arbetet senast den 31 mars 2024.