Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Kungl. biblioteket om stärkt samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet Diarienummer: Ku2022/00857

Publicerad

Regeringen ger Kungl. biblioteket i uppdrag att ta fram förslag på former för stärkt samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet samt att bidra till den långsiktiga utvecklingen för vissa nationella digitala bibliotekstjänster för prioriterade målgrupper.

Ladda ner:

Kungl. biblioteket ska senast den 1 september 2023 lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Kungl. biblioteket ska senast den 1 december 2024 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).