Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Utbetalning av medel till kommuner för arbete med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Diarienummer: S2022/00881

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att betala ut 30 miljoner kronor till kommunerna med anledning av att lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängts.

Ladda ner:

Pengarna avser ersättning för tillsynsarbete. Medlen betalas ut engångsvis utan rekvisition senast den 4 mars 2022.