Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Utbetalning av medel till regionerna för covid-19 relaterad vård och uppskjuten vård Diarienummer: S2022/01054

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att under 2022 betala ut fyra miljarder kronor till regionerna för att hantera kostnader för covid-19-relaterad vård och uppskjuten vård.

Ladda ner:

Pengarna fördelas efter befolkningsmängd efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022.

Regionerna redovisar senast den 31 mars 2023 hur medlen har använts.