Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra tillsyn av den katastrofmedicinska beredskapen i regionerna Diarienummer: S2022/02315

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att genomföra en tillsyn av regionernas katastrofmedicinska beredskap.

Ladda ner:

Tillsynen ska utgå från hälso- och sjukvårdslagen där det framgår att regionerna ska planera sin hälso- och sjukvård så att katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls samt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd  om katastrofmedicinsk beredskap.

IVO ska identifiera och bedöma regionernas behov av förmågehöjande åtgärder för att stärka den katastrofmedicinska beredskapen inom hälso- och sjukvården.

Myndigheten ska samtala med Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten.

Myndigheten redovisar uppdraget senast den 1 september 2022.

Laddar...