Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att lämna förslag till utformning av stöd till jordbruket Diarienummer: N2022/01046, N2022/00692

Publicerad

Regeringen ger Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) i uppdrag att föreslå:

Ladda ner:

  1. hur regeringens aviserade ekonomiska stöd till animaliesektorn i
    jordbruket samt växthusföretagen skulle kunna utformas, och
  2. en fördelning av regeringens aviserade förstärkning av det nationella
    stödet i norra Sverige.

Förslaget i punkt 1 ska tas fram i samråd med länsstyrelserna.

Genvägar