Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att samordna, planera, genomföra och utvärdera nationella övningar som stärker beredskapen inom hälso- och sjukvården Diarienummer: S2022/02527

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att samordna, planera, genomföra och utvärdera nationella övningar för hälso- och sjukvård vid nationella kris- eller totalförsvarsövningar.

Ladda ner:

Myndigheten ska planera och hålla samman regionernas deltagande i kris- och totalförsvarsövningar som leds av andra. Meningen med övningarna är att stärka beredskapen och utveckla sjukvårdens förmåga att lösa sina uppgifter i kris och krig.

Samordning med MSB och Försvarsmakten

Socialstyrelsen ska planera och genomföra övningar. Dessa bör samordnas med övningar som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten planerar.

Socialstyrelsen ska sammanställa och utvärdera resultatet av övningen, skriva en handlingsplan för förbättringar och följa upp handlingsplanen.

Uppdraget ska genomföras i samtal med regioner, länsstyrelser, MSB och Försvarsmakten och andra myndigheter.

Socialstyrelsen ska varje år delredovisa uppdraget till Regeringskansliet.