Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att analysera och föreslå hur patienternas tillgång till läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar kan stärkas Diarienummer: S2022/03077

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket att analysera olika handlingsvägar som utvecklar tillgången till läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar. Myndigheten ska också utreda och identifiera eventuella områden där det finns behov av författningsändringar. Utgångspunkten ska bygga på analys av patienternas tillgång till läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar.

Ladda ner:

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket ska bland annat:

  • systematiskt kartlägga och följa upp subventionsbesluten för läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar under de senaste åren för att få en hel-täckande kartläggning av hur dessa läkemedel hanteras,
  • analysera förutsättningarna och konsekvenserna av ett delvis förändrat för-hållningssätt i subventionsbeslut om läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar i syfte att utveckla tillgången,
  • se över nuvarande regelverk för beslutsfattande kring läkemedel för be-handling av sällsynta sjukdomar,
  • utreda hur kriterier såsom försäljningsvolym eller patientantal generellt bör påverka vilket pris, vilken osäkerhet och vilken behandlingskostnad som accepteras för ett läkemedel, samt
  • se över hur förutsättningarna för användning av betalningsmodeller kan utvecklas.

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket ska senast den 29 september 2023 slutredovisa uppdraget.

Laddar...