Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram stödmaterial om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation Diarienummer: S2022/02974

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att ta fram stödmaterial riktat till vård- och omsorgsgivare.

Ladda ner:

Myndigheten ska samtala med E-hälsomyndigheten, Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för delaktighet, Sveriges Kommuner och Regioner och andra relevanta aktörer.

Socialstyrelsen redovisar uppdraget senast den 30 juni 2023.