Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att årsvis avrapportera om genomförandeplan Diarienummer: I2022/01394

Publicerad

Regeringen ger Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att avrapportera om genomförandeplan.

Ladda ner:

Rapporten ska ges in till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) den 1 december varje år, från och med 2022 till och med 2025.