Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att bidra till arbetet för rationell antibiotikaanvändning internationellt samt betala ut medel till den nationella arbetsgruppen för rationell antibiotikaanvändning Diarienummer: S2022/03172

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten i uppdrag att bidra till rationell antibiotikaanvändning internationellt.

Ladda ner:

Arbetet sker i två uppdrag:

  1. I samarbete med nationella arbetsgruppen för rationell antibiotikaanvändning, även benämnd NAG Strama, beskriva och tillgängliggöra arbetet som bedrivs inom regionernas gemensamma kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård, genom NAG Strama, för inspiration i praktiskt arbete för rationell antibiotikaanvändning i andra länder.
  2. Följa upp och förstärka det arbete som görs för att stödja Lettland inom EU-projektet Latohop (Latvia One Health One Plan).

Myndigheten samverkar med andra relevanta aktörer.

Myndigheten delredovisar uppdraget senast den 31 oktober 2022 och slutredovisar uppdraget senast den 1 april 2023.

Pressmeddelande