Uppdrag att ta fram förebyggande strategier och arbetssätt, riktlinjer och vägledningar för artskydd i skogen Diarienummer: M2022/00809

Publicerad

Regeringen ger Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i uppdrag att utarbeta strategier och arbetssätt för förebyggande åtgärder för artskydd i skogen. Syftet med dessa förebyggande strategier och arbetssätt är att underlätta för skogsbruket att genom planering och hänsyn förebygga att förbuden i artskyddslagstiftningen aktualiseras.

Ladda ner:

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska senast den 30 september 2023 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Miljödepartementet).