Uppdrag att till Europeiska kommissionen överlämna reviderat förslag till Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 Diarienummer: N2022/01849

Publicerad

Regeringen ger Statens jordbruksverk i uppdrag att till Europeiska kommissionen överlämna reviderat förslag till Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027,

Ladda ner: