Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statens konstråd att arrangera konstutställning i Europaparlamentet Diarienummer: Ku2022/01767

Publicerad

Regeringen ger Statens konstråd i uppdrag att arrangera en konstutställning i Europarlamentet i Bryssel i samband med Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd. I uppdraget ingår ansvar för urval, transport och installation av verk till utställningen.

Ladda ner:

Statens konstråd ska senast den 30 september 2023 lämna en skriftlig
slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).