Hoppa till huvudinnehåll

Framställning om förlängd tid för uppdraget att etablera en innovationshubb för produktion av vacciner och andra avancerade läkemedel Diarienummer: KN2023/01983

Publicerad

Regeringen förlänger tiden för uppdraget till Verket för innovationssystem (Vinnova) att senast den 31 mars 2023 etablera en innovationshubb för produktion av vacciner och andra avancerade läkemedel.

Ladda ner:

Regeringen förlänger tiden för uppdraget till Verket för innovationssystem (Vinnova) att senast den 31 mars 2023 etablera en innovationshubb för produktion av vacciner och andra avancerade läkemedel.

Uppdraget ska i stället redovisas till Regeringskansliet (Klimat- och
näringslivsdepartementet) senast den 10 december 2023, vilket innebär att innovationshubben ska vara operativ vid samma tidpunkt. Vidare ska vid samma tidpunkt en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet och medel som inte har använts för avsett ändamål återbetalas till Kammarkollegiet. Återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

Vinnova har begärt att uppdragstiden förlängs till den 10 december 2023.

Laddar...