Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Förlängd tid för uppdraget att göra en kartläggning och en analys av förskrivningen av antidepressiva läkemedel till personer 65 år och äldre Diarienummer: S2022/02310 (delvis)

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till Socialstyrelsen att göra en kartläggning och en analys av förskrivningen av antidepressiva läkemedel till personer 65 år och äldre. Uppdragstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 november 2023.

Ladda ner:

Regeringen gav den 28 april 2022 Socialstyrelsen i uppdrag att göra en kartläggning och en analys av förskrivningen av antidepressiva läkemedel till personer 65 år och äldre (S2022/02310). Enligt beslutet ska Socialstyrelsen senast 30 november 2023 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).