Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att skänka överskott av sjukvårdsmateriel till Ukraina 2023 Diarienummer: S2023/00482

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att, efter det att det nationella behovet har säkerställts, skänka överskott av sjukvårdsmateriel i form av provtagningsmateriel för covid-19-infektion till Ukraina till ett belopp av högst sexton miljoner kronor.

Ladda ner:

Folkhälsomyndigheten ska i uppdraget samarbeta med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för stöd med den operativa insatshanteringen.

Folkhälsomyndigheten slutredovisar senast den 30 september 2023 uppdraget