Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Utbetalning av medel i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om nationell smittspårning för covid-19, 2022 Diarienummer: S2023/00469

Publicerad

Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att betala ut 3 105 375 kronor till regionerna i enlighet med överenskommelsen från den 22 december 2021 mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om nationell smittspårning för covid-19, 2022 (S2021/08205). Medlen avser perioden januari till december 2022.

Ladda ner:

Staten och SKR har ingått en överenskommelse om nationell testning och smittspårning för covid-19, 2022.
Enligt överenskommelsen erhåller regionerna ersättning per till E-hälso-myndigheten fullständigt registrerad informationsmängd om enskilda personer om tillfrisknande från sjukdomen covid-19, som har inkommit från regionen eller vårdgivare som genomfört testning på regionerna uppdrag, i enlighet med de krav på utfärdande som stadgas i EU-förordningen om EU:s digitala covidbevis.