Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att föreslå ett statligt digitalt stöd för fysisk aktivitet på recept (FaR) Diarienummer: S2023/01043

Publicerad

Regeringen uppdrar åt E-hälsomyndigheten att göra en förstudie för att undersöka och lämna kostnadseffektiva samt ändamålsenliga förslag på ett digitalt stöd som ska stödja ökad förskrivning och uppföljning av fysisk aktivitet på recept (FaR). Förslaget ska också främja ökad följsamhet till förskrivna FaR.

Ladda ner:

E-hälsomyndigheten ska

  • samarbeta med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i deras uppdrag att fördela medel till regionerna, stödja ökad förskrivning av FaR samt främja en ökad följsamhet till förskrivna FaR.
  • samverka med Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) som ansvarar för kunskapsstödet FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), inbegripet eFYSS, som är de delar av FYSS som finns tillgängliga digitalt.
  • senast den 1 oktober 2023 delredovisa uppdraget och senast den 29 februari 2024 redovisa uppdraget.