Uppdrag att ta fram förslag till ändring av havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027 Diarienummer: LI2023/02322

Publicerad

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att ta fram förslag till ändring av havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027 i syfte att införa en stödmöjlighet till aktörer inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna.

Ladda ner:

Jordbruksverket ska senast den 15 september 2023 lämna en redovisning av
uppdraget till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).