Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att betala ut medel för pilot inom precisionsmedicin Diarienummer: S2023/01611

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att betala ut tio miljoner kronor för piloter inom nationell implementering av genetisk och molekylär diagnostik i klinisk praxis. Arbetet sker inom ramen för projektet Genomic Medicine Sweden (GMS). Region Skåne ansvarar för att i samverkan med styrgruppen för GMS fördela medlen till övriga parter.

Ladda ner:

Socialstyrelsen:

  • administrerar och följer upp hur medel har använts. Region Skåne rapporterar enligt Socialstyrelsens anvisningar. 
  • anger de villkor som ska förenas med statsbidraget.