Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en fördjupad analys av takprissystemet avseende reglering för antibiotika Diarienummer: S2023/02105

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) att fördjupat analysera det så kallade takprissystemet. Analysen ska belysa behovet av anpassningar för att stärka tillgången till antibiotika inom det så kallade periodens vara-systemet.

Ladda ner:

TLV ska bland annat:

  • analysera effekten på äldre antibiotika av de justeringar som är planerade av takprisnivåerna under 2023 och 2024
  • samtala med berörda företag om effekten av de höjda takpriserna för äldre antibiotika på marknaden
  • senast den 30 april 2024 delredovisa uppdraget till Regeringskansliet
  • bedöma om ytterligare åtgärder behöver vidtas för att i ännu högre grad stärka tillgången till äldre antibiotika
  • genomföra uppdraget i dialog med Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten
  • senast den 31 december 2024 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.
Laddar...