Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en informationsinsats för att stärka tandvårdens patienter Diarienummer: S2023/02104

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) att genomföra en informationsinsats för att stärka tandvårdens patienter.

Ladda ner:

TLV ska bland annat:

  • öka patienters kunskap om tandvårdens skyldigheter och tandvårdspatientens rättigheter
  • öka patienternas möjligheter till välgrundade val genom att informera om tandpriskollen.se, tandvårdens referenspris samt vårdgivarnas prissättning
  • överväga riktade insatser för att nå alla grupper i befolkningen och stärka jämställdhet och jämlikhet inom tandvården
  • samtala med Försäkringskassan och Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Regioner, Vårdföretagarna, Privattandläkarna, regioner, kommuner, patient-, professions-, brukar- och anhörigorganisationer
  • senast den 30 maj 2024 redovisa uppdraget till Regeringskansliet 

 

Laddar...