Uppdrag att analysera hur användandet av drönare i Sverige kan vidareutvecklas

Publicerad

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att utreda frågeställningar som aktualiseras av användandet av drönare och dess roll i transportsystemet i Sverige.

Ladda ner:

Syftet med uppdraget är att stärka förutsättningarna för en
konkurrenskraftig drönarbransch i Sverige och EU samt främja en säker,
hållbar och effektiv användning av drönare som tar hänsyn till nationella
förutsättningar och eventuella allmänna och enskilda motstående intressen.

Uppdraget ges mot bakgrund av de EU-gemensamma regelverk för drönare
och U-space, som är ett luftrumsområde där drönartjänster tillhandahålls av
tjänsteleverantörer och som trätt i kraft och är under vidareutveckling,
Europeiska kommissionens Drönarstrategi 2.0 samt de möjligheter och
utmaningar som en ökad användning av drönare kan medföra.

Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 30 augusti 2024 till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).