Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Bemyndigande att förhandla och ingå samt uppdrag att förvalta avtal om vaccin mot covid-19 Diarienummer: S2023/02687

Publicerad

 Regeringen bemyndigar Folkhälsomyndigheten att förhandla och ingå tilläggsavtal till avtal om vidareförsäljning av vaccin mot covid-19.

Ladda ner:

Bemyndigandet omfattar avtal som 

  • krävs på grund av ändringar i avtal 
  • avser administration av vaccindoser avsedda för en annan stat, 
  • inte innebär att Sverige står någon risk för sådana vaccindoser, 
  • innebär att Sverige får betalt från aktuell stat före det att Sverige betalar bolaget i fråga, och 
  • inte medför några utgifter för staten.

Regeringen uppdrar också åt Folkhälsomyndigheten att bland annat

  • förvalta avtal och tilläggsavtal
  • genomföra överlåtelser av vaccin mot covid-19 och 
  • administrera ekonomiska transaktioner i övrigt. 

Folkhälsomyndigheten delredovisar senast den 1 juni 2024, den 1 juni 2025 och den 1 juni 2026 uppdraget till Regeringskansliet och slutredovisar uppdraget senast den 15 mars 2027.