Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ingå överenskommelser om skadereglering för tjänstereseskador vid utlandsuppdrag för hälso- och sjukvårdspersonal vid katastrofmedicinska insatser Diarienummer: S2023/02853

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att tillsammans med Region Stockholm, Region Uppsala, Region Skåne, Region Östergötland, Västra Götalands-regionen och Region Västerbotten ingå överenskommelser om skadereglering för tjänstereseskador på motsvarande sätt som gäller för anställda vid statlig myndighet. En sådan överenskommelse får som längst gälla till och med den 31 december 2023.

Ladda ner:

Överenskommelsen får avse hälso- och sjukvårdspersonal som genomför insatser enligt lagen om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands.