Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att se över behovet av utrustning för tulltjänstemän Diarienummer: Fi2023/02896

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Tullverket i uppdrag att mot bakgrund av det rådande säkerhetsläget se över och redovisa de avvägningar myndigheten har gjort avseende behov av utrustning för de anställda vid myndigheten. I begreppet utrustning ingår även eventuell beväpning av tulltjänstemän.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 15 januari 2024.