Remiss

Remiss av promemorian Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd Diarienummer: U2016/02685/SF

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat promemorian Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 25 augusti 2016.