Remiss av promemorian Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Diarienummer: N2016/06282/PBB

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen remitterat promemorian Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 31 december 2016.