Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Vissa skattefrågor gällande ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser Diarienummer: Fi2016/04212/S1

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Vissa skattefrågor gällande ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast torsdagen den 23 februari 2017.