Hoppa till huvudinnehåll
Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet 2015 – 2021 Diarienummer: UF2014/80398/UD/USTY

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna strategi styr användning av medel som, under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, anslås under anslagsposten Forskningssamarbete i regleringsbrev avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), samt under anslagsposten Utvecklingsforskning i regleringsbrev avseende Vetenskapsrådets verksamhet, för respektive verksamhetsår. Strategin ska gälla under perioden 2015-2021. Verksamhet inom ramen för strategin ska bidra till stärkt forskning av hög kvalitet och relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling med fokus i första hand på låginkomstländer och –regioner. Detta uppnås genom stöd till kapacitetsuppbyggnad för forskarutbildningar och forskning i samarbetsländer och –regioner, stöd till forskning av särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling, stöd till forskning som genom innovation kan bidra till fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling och stöd till utvecklingsrelevant forskning i Sverige. Vetenskapsrådet ansvarar för stödet till utvecklingsrelevant forskning i Sverige. Sida ansvarar för insatser inom övriga områden av strategin.

Laddar...