Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Regional strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika (MENA)

Publicerad

Det svenska utvecklingssamarbetet med Mellanöstern och Nordafrika ska bidra till stärkt demokrati och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna samt en hållbar utveckling som förbättrar förutsättningarna för fred, stabilitet och frihet i regionen.

Ladda ner:

De målområden och insatser som regeringen valt att fokusera på syftar till att motverka grundläggande konfliktorsaker och bidra till en gynnsam utveckling i regionen. Strategin ska gälla för perioden 2016-2020 och omfattar sammantaget 1.85 miljarder kronor för hela strategiperioden.