Hoppa till huvudinnehåll
Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan 2021–2024 Diarienummer: UD2021/06407

Publicerad

Strategin ska gälla under perioden 2021–2024 och omfattar för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) sammantaget 3 248 miljoner kronor och för Folke Bernadotteakademin (FBA) 40 miljoner kronor.

Ladda ner:

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för
bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.
Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om biståndsoch utvecklingseffektivitet liksom i Agenda 2030, slutdokumentet från den tredje internationella konferensen om utvecklingsfinansiering (Addis Ababa Action Agenda) och klimatavtalet från Paris.

Laddar...