Strategier för internationellt bistånd från Klimat- och näringslivsdepartementet

Strategi för Sveriges samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) 2022-2025

Publicerad

Denna strategi ska ligga till grund för Sveriges samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) för perioden 2022-2025. Den fastställer mål, prioriteringar och arbetsformer.

Ladda ner: