Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Asien och Oceanien 2022-2026 Diarienummer: UD2021/18464

Publicerad

Strategin ska gälla under perioden 2022-2026 och omfattar sammantaget en volym på 2750 miljoner kronor, där maximalt 600 miljoner kronor avser bilaterala insatser i Kambodja.

Ladda ner:

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och Parisavtalet.