Ekonomiska och finansiella frågor

Uppdaterad

Gruppen ansvarar för EU:s budget, finansmarknads-, skatte-, och tullfrågor samt allmänna ekonomiska frågor. I ansvaret ingår att förbereda för Ekofin-rådet, det vill säga EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor.

Kontakt

Ellinor Edvardsson
Ministerråd (samordnare för sektionen för ekonomiska och finansiella frågor, finansrådgivargruppen, allmänna ekonomiska frågor inklusive EMU Europeiska investeringsbanken och finansiella instrument)
Telefon +32 (0)2 289 57 11
e-post till Ellinor Edvardsson
Fredrik Löfstedt
Ministerråd (skattefrågor, mervärdeskatt, skatteadministration)
Telefon +32 (0)2 28 95714
e-post till Fredrik Löfstedt
Kristina Johansson
Assistent
Telefon +32 (0)2 289 56 30
e-post till Kristina Johansson
Cornelius Raapke-Eckert
Ekonomiskt råd (övergripande ansvar för budgetkommittén EU:s budget, egna medel, EKOFIN Budget, EU:s fleråriga budgetram MMF-översynen)
Telefon +32 (0)2 289 57 48
e-post till Cornelius Raapke-Eckert
Louise Petersen
Ekonomiskt råd (finansmarknad: kapital- och värdepappersmarknad, finansiella tjänster och institut samt bekämpning av marknadsmissbruk, penningtvätt och terroristfinansiering)
Telefon +32 (0)2 289 58 93
e-post till Louise Petersen
Frida Stokland
Handläggare (offentlig upphandling och Ekofin)
Telefon +32 (0)2 289 57 06
e-post till Frida Stokland
Åsa Botes
Ekonomiskt råd (tullfrågor)
Telefon +32 (0)2 289 56 70
e-post till Åsa Botes
Anna Zeidler
Ekonomiskt råd (budgetkommittén EU:s budget, finansiell kontroll, ansvarsfrihet, bedrägeribekämpning OLAF (GAF), klimatfinansiering)
Telefon +32 (0)2 289 58 46
e-post till Anna Zeidler
Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen