EU-representationens presskontakter

Uppdaterad

Kontakt

Sara Keusen
Pressråd och mediakontakt för Europeiska rådet och ministerråden FAC, GAC och RIF
Telefon +32 (0)2 289 56 55
Mobil +32 (0)475 - 24 56 60
e-post till Sara Keusen
Anna-Charlotta Erikson
Presskontakt för Coreper I och ansvar för externa besök
Telefon +32 (0)2 289 57 64
Mobil +32 (0)478 97 93 52
e-post till Anna-Charlotta Erikson
Daniel Holmberg
Presskontakt för rådet för ekonomiska och finansiella frågor, rådet för rättsliga och inrikes frågor och transport-, telekom-, och energirådet.
Telefon +32 (0) 22 89 56 24
Mobil +32 (0) 476 90 90 31
e-post till Daniel Holmberg
Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen