Fler svenska organisationer i Bryssel

Information om service till svenska medborgare i Belgien finns på Sweden abroad - utrikesdepartementets webb för utlandsmyndigheter.  

Webbplats för Belgien på Sweden abroad

Business Sweden hjälper svenska företag att nå ut i världen och utländska företag att investera i Sverige.

Business Sweden i Belgien

Sveriges kommuner och landsting, SKL, bevakar via sitt kontor i Bryssel den politiska utvecklingen i EU inom organisationens intresseområden. 

SKL:s kontor i Bryssel

Svenska regioner bevakar EU:s regionalpolitik via bemanning i Bryssel.

Svenska regionkontor i Bryssel