Utbildning och forskning

Utöver ansvar för utbildning och forskning hanterar också gruppen erkännande av examina och yrkeskvalifikationer, ungdomsfrågor och rymdfrågor.

Kontakt

Åsa Petri
Utbildningsråd (utbildning, examina/yrkeskvalifikationer och ungdomsfrågor)
Telefon +32 (0)2 289 58 68
e-post till Åsa Petri
Per-Erik Yngwe
Forskningsråd (forskning och innovation, rymdfrågor och kärnforskning)
Telefon +32 (0)2 289 56 09
e-post till Per-Erik Yngwe
Josefin Ahlström
Assistant
Telefon +32 (0)2 289 57 02
e-post till Josefin Ahlström
Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen