CV Dan Ericsson

Publicerad

Statssekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren.

Dan Ericsson
Statssekreterare Dan Ericsson Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Ansvarsområden

  • Jordbruk och trädgårdsnäring
  • Skogsbruk
  • Fiske och fiskevård
  • Rennäring
  • Livsmedel
  • Jakt och viltvård
  • Regional utvecklingspolitik
  • Kommersiell service i gles- och landsbygder
  • Veterinärväsendet

Personligt

Dan Ericsson är född 1957, ursprungligen från Norrköping/Kolmården och nu bosatt i Malmö.

Utbildning

1982-1984
Studier i nationalekonomi, statsvetenskap och juridik, Stockholms universitet

Befattningar och uppdrag

Politiskt betingade befattningar och uppdrag

2022-
Statssekreterare, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

2014-2016
Statlig utredare om stärkt civilsamhälle 

2007-2010
Statssekreterare, Finansdepartementet

1991-2000
Riksdagsledamot

1998-2000
Ordförande, Miljö- och jordbruksutskottet

1992
Nordiska rådet

1990-talet
Ledamot i Norrköpings kommunfullmäktige och ledamot i Östergötlands läns landsting några år i början på 1990-talet

1991-1993
Ordförande, Kolmårdens kommundelsnämnd

1985-1989 och 1993-1994
Partisekreterare

Suttit i flera statliga styrelser och utredningar, bland annat Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Östergötland och en tidigare Energikommission samt Kommittén om reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik.