FN:s andra syntesrapport: oberoende dialoger

Nu har FN:s andra sammanfattande rapport publicerats på FN:s hemsida. Medan de första rapporterna rörde de många nationella och oberoende dialoger som genomförts över hela världen, granskar den andra rapporten uteslutande toppmötets oberoende dialoger.

Inför FSS har mer än 600 oberoende dialoger anordnats globalt. De oberoende dialogerna är en av tre dialogformer inför toppmötet tillsammans med nationella medlemsdialoger och tematiska globala dialoger. Vem som helst har möjlighet att sammankalla en oberoende dialog och hittills har mer än 10 000 personer deltagit i de oberoende sessionerna. I den andra syntesrapporten har man identifierat gemensamma teman som framkommit under diskussionerna.

Läs mer om arbetet med syntesrapporten här: Equity, diversity and transparency key to success says 100s of Independent Dialogues of the UN Food Systems Summit | United Nations

Ladda ner: