EU-språkvården

Uppdaterad

Målet för EU-språkvården är överskådliga, klara och begripliga EU-rättsakter. En viktig del i EU-arbetet med översättning till svenska är korrekt terminologi.

Inom EU-språkvården finns ett nätverk av kontaktpersoner i EU-språkliga frågor på olika departement och myndigheter. Nätverket består av personer som har överblick över den egna myndighetens EU-arbete och som kan hjälpa till att besvara de svenska EU-översättarnas termfrågor eller förmedla frågorna till experter på området.

EU-språkkontakter i departementen

EU-språkkontakter i departementen 

EU-språkkontakter på myndigheterna

EU-språkkontakter på myndigheterna