Fiji

Sveriges bilaterala relationer med Fiji är begränsade. EU har en delegation på plats i huvudstaden Suva vilken företräder Sverige och andra medlemsstaters intressen.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.