Taiwan

Banden mellan Sverige och Taiwan är omfattande, trots avsaknad av diplomatiska förbindelser. Sverige har ett handelskontor i Taipei. Handelsutbytet är en viktig del av våra förbindelser, liksom kulturutbytet, det akademiska samarbetet och de parlamentariska kontakterna. Sverige och Taiwan håller årliga överläggningar inom det så kallade Joint Business Council.

Olika benämningar på Taiwan förekommer i olika internationella sammanhang. Regeringen använder benämningen Taiwan.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.