Uttalande från Utrikesdepartementet

Gemensamt uttalande om samarbetet i Arktiska rådet med anledning av Rysslands aggression mot Ukraina

Publicerad

Sverige, Danmark (inklusive Grönland och Färöarna), Finland, Island, Kanada, Norge och USA fördömer Rysslands oprovocerade aggression mot Ukraina och noterar de allvarliga svårigheter för mellanstatligt samarbete, bland annat i Arktis, som Rysslands agerande har orsakat.

Vi betonar Arktiska rådets fortsatta betydelse för samarbetet i det cirkumpolära området och upprepar vårt stöd för institutionen och dess arbete. Vi har ett ansvar gentemot människorna i Arktis, däribland urfolken, som bidrar till och gagnas av det betydelsefulla arbete som utförs inom rådet.

Grundprinciperna om suveränitet och territoriell integritet, baserade på folkrätten, har sedan länge legat till grund för arbetet i Arktiska rådet, ett forum där Ryssland för närvarande är ordförandeland. Med anledning av Rysslands flagranta brott mot dessa principer kommer våra företrädare inte att resa till Ryssland för möten i Arktiska rådet. Dessutom ställer våra stater tillfälligt in allt deltagande vid möten i rådet och dess underordnade organ, under den tid vi överväger nödvändiga villkor som skulle kunna möjliggöra att rådets betydelsefulla arbete kan fortsätta under rådande omständigheter.