Uttalande av Ulf Kristersson

Nordisk solidaritet med Ukraina: ett år senare

Publicerad

Uttalande av statsministrarna i Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge den 24 februari 2023.

I dag har det gått ett år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inleddes. Under 365 dagars tid har detta oberättigade, oprovocerade och olagliga militära angrepp vållat ofattbart lidande, död och förstörelse i en omfattning som vår världsdel inte upplevt sedan andra världskriget. Miljontals människor har tvingats lämna tryggheten i sina hem, familjer slits sönder och de avskyvärda attackerna mot civilbefolkningen och kritisk infrastruktur fortsätter att slå mot de oskyldiga och utsatta.

Vi, de nordiska länderna, uttrycker vår starka solidaritet med Ukraina. Vi stöder landets oberoende, suveränitet och territoriella integritet inom dess internationellt erkända gränser. Vi står stadigt vid det ukrainska folkets sida och lovordar deras tappra motstånd, deras uthållighet och deras offervilja. Vi kommer, så länge som det behövs, att fortsätta med vårt orubbliga politiska, militära, humanitära och ekonomiska stöd, och vi ställer oss med kraft bakom Ukraina i landets euroatlantiska strävanden.

Vi fördömer å det starkaste Rysslands brutala aggression. Rysslands krig utgör ett flagrant brott mot folkrätten och FN-stadgan och det allvarligaste hotet mot den euroatlantiska säkerheten på flera decennier. Det behövs en heltäckande, rättvis och varaktig fred i Ukraina i överensstämmelse med FN-stadgans principer. Endast Ryssland kan få detta krig att upphöra, genom att inställa fientligheterna och dra tillbaka sina styrkor från Ukrainas territorium. Vi fortsätter att uppmana Ryssland att omedelbart göra det.

Fred måste grunda sig på rättvisa och ansvarsutkrävande. Rapporterna som hopar sig om sexuellt våld, till exempel våldtäkter, är bara ett exempel på de fasansfulla systematiska brott mot internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning som begåtts av de ryska styrkorna. Civila som tvångsförflyttats från Ukraina, även barn, måste få återvända till sina hem. Alla rapporter om illdåd och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna måste utredas ordentligt, och de som begått krigsförbrytelser måste ställas till svars. De skyldiga får inte gå ostraffade.

Följdverkningarna av Rysslands krig mot Ukraina kan kännas av vida omkring. Det finns ett allvarligt hot mot den ekonomiska stabiliteten och mot en tryggad energi- och livsmedelsförsörjning, med svåra följder för de minst utvecklade länderna. Vad som är viktigast är att grundprinciperna för Europas och världens säkerhet är utsatta för ett angrepp. Folkrätten är vår första försvarslinje. Om det går att bryta igenom den linjen någonstans äventyras säkerheten överallt. Rysslands fortsatta aggression innebär ett hot mot demokratin, kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett bestridande av rättsstatsprincipen. De grundläggande värdena måste värnas. Ukrainas kamp är vår. Ukraina måste segra.