Uttalande av Tobias Billström

Uttalande av utrikesminister Tobias Billström

Publicerad

Det är glädjande att Travis King kunnat återvända till USA och att Sverige har kunnat bistå i enlighet med det skyddsmaktsuppdrag Sverige har för USA i Nordkorea. 

Sverige är skyddsmakt åt USA i Nordkorea sedan 1995. Det innebär att UD och Sveriges ambassad i Pyongyang ger konsulärt stöd åt amerikaner som befinner sig i Nordkorea.

Sverige har agerat inom ramen för vårt skyddsmaktsuppdrag för USA i Nordkorea. Det har vi gjort i enlighet med Wienkonventionerna om diplomatiska och konsulära relationer.