Hoppa till huvudinnehåll
Uttalande av Tobias Billström

Gemensamt uttalande från den internationella samordnings- och åtgärdsgruppen för offer från PS752

Publicerad

Den internationella samordnings- och åtgärdsgruppen för offer från PS752 har i dag presenterat följande gemensamma uttalande:

Vi ministrar som företräder Sverige, Storbritannien, Kanada och Ukraina har tagit ännu ett steg i arbetet för insyn, rättvisa och ansvarsutkrävande för Irans olagliga nedskjutning av Ukraine International Airlines flygning 752 som krävde 176 personers liv, däribland personer hemmahörande i våra länder.

Vi har i dag tillsammans inlett ett tvistlösningsförfarande i Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) mot Islamiska republiken Iran med anledning av att landet använt vapen mot ett civilt luftfartyg i strid mot sina internationella rättsliga skyldigheter enligt artikel 3 bis i konventionen angående internationell civil luftfart (Chicagokonventionen).  

Under fyra års tid har Iran vägrat ta fullt rättsligt ansvar för nedskjutningen av PS752, trots våra många försök att inleda förhandlingar i frågan. Vi har därför hänskjutit tvisten till ICAO:s råd för beslut enligt artikel 84 i Chicagokonventionen. 

Att vi i dag inleder detta förfarande visar vårt engagemang för familjerna, som förtjänar rättvisa. Det vittnar också om vårt förtroende för förmågan hos ICAO:s råd, och det internationella samfundet som helhet, att värna säkerheten inom och skyddet av den civila luftfarten, bland annat genom att lösa tvister som uppstår. De som bryter mot reglerna måste ställas till svars. Vår gemensamma förhoppning är att denna åtgärd, tillsammans med vår fortsatta strävan efter rättvisa vid Internationella domstolen i Haag, kan leda till verklig förändring och förhindra att liknande tragiska förluster sker igen.

Rättvisan ska segra.

Laddar...