Artikel från Utrikesdepartementet

Palestinsk kreditivbrevsöverlämning

Publicerad · Uppdaterad

Idag överlämnade fyra utländska ambassadörer sina kreditivbrev till H.M. Konungen. En av ambassadörerna, Mrs. Hala Husni Fariz, kom från den av Sverige nyligen erkända Staten Palestina.

Regeringen erkände i höstas Staten Palestina. För första gången togs därför idag en palestinsk ambassadör emot i högtidlig audiens hos H.M. Konungen för att överlämna sina kreditivbrev.

Detta överlämnande till Sveriges statschef är en förutsättning för att en nyanländ ambassadör ska kunna utöva sitt ämbete och ha officiella kontakter med svenska myndigheter.

Pressmeddelande: Nya ambassadörer till Sverige

Kungahuset.se: Högtidliga audienser på Kungliga slottet